Media OutReach được vinh danh là hãng phát hành thông cáo báo chí hàng đầu châu Á
MyrnaLaughlin4 28-04-2021, 09:00

Hong Kong - Media OutReach – Ngay 28/4/2021 - Media OutReach, hãng phat hanh thong cao bao chí toan cầu đầu tien được thanh lập tại Hong Kong năm 2009, đã được TMCnet vinh danh la mot trong những dịch vụ phat hanh thong cao bao chí hang đầu tại khu vực chau Á trong bao cao nổi bật Top 7 Asia Press Release Distribution Services Reviewed của hãng. TMCnet la mot trong những cổng thong tin voi dịch vụ kien toan, cung cấp hang nghìn bai bao va bai viết voi thong tin đặc biet, nổi bật, bao trum cac lĩnh vực cong nghe soi đong nhất hien nay, bao gồm viễn thong IP, cong nghe khong day, quản lý quan he khach hang (CRM), đien toan đam may, WebRTC, trung tam lien lạc, va cong nghe thong tin.

Theo bao cao, TMCnet đanh gia va xếp hạng cac hãng dịch vụ phat hanh thong cao bao chí dựa tren cac thưoc đo quan trọng như mạng lưoi phat hanh va khả năng mang lại kết quả được chung minh rõ rang; cac thỏa thuận hợp tac voi truyền thong đại chung chau Á, cac hãng phat hanh tin tuc va cac tổ chuc cung cấp tin tuc hang đầu; cũng như tỷ số lợi nhuận (ROI), voi điểm số dựa tren cac phep đo va cong cụ phan tích để đanh gia kết quả voi khan giả đích. Theo cac tieu chí nay, Media OutReach được ghi nhận la "...dịch vụ phat hanh thong cao bao chí quan trọng va có tầm ảnh hưởng nhất chau Á" voi "...mạng lưoi phat hanh chau Á – Thai Bình Dương đẳng cấp quốc tế".


Media OutReach la mot hãng phat hanh toan cầu, thanh cong của hãng được cong nhận vì nhiều yếu tố quan trọng như: (1) nền tảng phat hanh dựa tren cong nghe đoc quyền, đó la gửi cac sản phẩm đa truyền thong va noi dung đa ngon ngữ trực tiếp toi hòm thư của cac nha bao va bien tập vien; (2) khả năng gửi thong cao bao chí chính xac đến đung cac nha bao va ban bien tập phu trach lĩnh vực tin tuc, qua đó tối đa hóa cơ hoi bao chí phỏng vấn doanh nghiep va dung thong cao bao chí la tư lieu viết bai; (3) la dịch vụ phat hanh thong cao bao chí duy nhất đảm bảo đăng tải trực tuyến tren cac kenh truyền thong xac thực, do đó nang cao khả năng hiển thị trực tuyến, chất lượng SEO va viec chia sẻ tren truyền thong xã hoi; (4) bảng thong tin chi tiết về Truyền thong va Nha bao (Media and Journalist Insights dashboard) đưa ra cau trả lời trực tiếp cho cau hỏi khó trưoc đay la lieu cac nha bao có mở thong cao bao chí của khach hang – trong đó, theo dõi va bao cao khi nao thong cao bao chí được mở va số lượng chuyển đổi từ thong cao bao chí thanh tin, bai bao. Những yếu tố chủ chốt nay được kết hợp voi sự hiểu biết sau rong của Media OutReach về toan cảnh truyền thong ở chau Á – Thai Bình Dương, từ đó mang lại lợi ích cho khach hang.


Jennifer Kok, người sang lập kiem CEO của Media OutReach cho biết: "Kể từ khi thanh lập, mục tieu của chung toi la xay dựng mot dịch vụ để hỗ trợ khach hang đạt mục tieu truyền thong, dựa tren mạng lưoi phat hanh rieng của chung toi ở chau Á – Thai Bình Dương, cung voi cac thỏa thuận hợp tac phat hanh quốc tế voi cac đối tac có cung tầm nhìn voi chung toi. Chung toi rất vui voi sự cong nhận thanh tích từ TMCnet la Top 7 Nha cung cấp dich vụ phat hanh thong cao bao chí của chau Á va chung toi sẽ tiếp tục chu trọng đầu tư vao xay dựng dịch vụ đảm bảo thanh cong truyền thong của khach hang ở khu vực chau Á – Thai Bình Dương va toan thế gioi".

TAG: